1922 m. sausio 7 d. | Trockis Tėvo Prakeiktas

Neseniai laikraščiai aprašo, kaip Trockio tėvas ir visa žydų sinagoga Ekaterinoslave iškeikė Trockį, vadindama jį kaipo visos žmonijos priešą. Ar tai tikrai įvyko, sunku pasakyti, tik jog protingieji žydai Trockio nekenčia, tai aišku.

Visiems žinoma, jog Rusų žymus bolševikai daugiausiai žydai. Trockis žydas, ir kaip jo draugas ir žydas Zivas rašo, gėdisi net savo kilmės, užtat ir tikrąją savo pravardę Bronšteiną permainė į Trockio.

Neseniai laikraščiai aprašo, kaip Trockio tėvas ir visa žydų sinagoga Ekaterinoslave iškeikė Trockį, vadindama jį kaipo visos žmonijos priešą. Ar tai tikrai įvyko, sunku pasakyti, tik jog protingieji žydai Trockio nekenčia, tai aišku.


Savaitraštyje „Išeivių draugas”, kurį leido Škotijos lietuviai, sklandė gandai, kad garsųjį bolševikų vadą Levą Trockį prakeikė net jo tėvas. Nors „Išeivių draugas”, kaip ir nemažai kitų to meto leidinių, pabrėžė Trockio ir kai kurių kitų Sovietų Rusijos lyderių žydišką kilmę, kartu buvo pastebima, kad šie savo kilmės gėdijasi, o dauguma žydų jų nepalaiko. Toks motyvas pastebimas ir šiame straipsnyje.

Išties Levas Trockis vadovavosi distopine komunizmo doktrina, kurioje nebuvo vietos skirtingoms tautoms ir religijoms, – visos jos turėjo būti sulydytos į viena. Suprasdamas, kad tokių tikslų niekada nepalaikys nei religiniai ortodoksai, nei sionistinių pažiūrų tautiečiai, svajojantys apie savo tautinę valstybę Palestinoje, Trockis su bendraminčiais į juos žiūrėjo kaip į didelius priešus. Ilgainiui antisionizmas tapo nusistovėjusia sovietų užsienio politikos ir propagandos linija.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Vienas pagrindinių komunistinės ideologijos kūrėjų ir ideologų Levas Trockis žvejybos metu. Nuotrauka iš Leon Rubinstein knygos Leon Trotsky. A Revoliutonary’s Life, Yale University Press, 2011, p.ii.


Šaltinis: Išeivių draugas,  1922 01 07, Nr. 1, p. 1 

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=119568