1922 m. sausio 8 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Iš Rokiškio į Kauną jau važiuoja du traukiniai: vienas 1 valandą nakties, o kitas 3.30 ryto. Pirmasis yra greitesnis, važiuoja per Kalkūnus (juos latviai pervadino Griva), Kauną pasiekia 11 valandą ryto. Antrasis važiuoja per Obelius ir į Kauną atvyksta 4.30 po pietų.

Iš Rokiškio į Kauną jau važiuoja du traukiniai: vienas 1 valandą nakties, o kitas 3.30 ryto. Pirmasis yra greitesnis, važiuoja per Kalkūnus (juos latviai pervadino Griva), Kauną pasiekia 11 valandą ryto. Antrasis važiuoja per Obelius ir į Kauną atvyksta 4.30 po pietų. Planavau sėsti į pirmąjį traukinį, tačiau vežimas taip dardėjo ir kratėsi (rogiakelio jau nėra), kad iširo medinė dėžė, kurioje vežiausi iš Marynios pirktus gaidžius ir kalakutus. Rokiškyje teko dėžę iš naujo kalti ir jau nebespėjau į traukinį.

Privalėjau pasitenkinti vėlesniuoju. Kauną su Helena pasiekėme vakare. Šiandien su niekuo nebuvau susitikęs. Nežinau, kas vyksta pasaulyje, mat ir Bagdoniškyje laikraščių neskaičiau.

Geležinkelio tiltas per Nemuną iš paukščio skrydžio. Kaunas. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 220.