1922 m. sausio 9 d. | Kauno kronika

Brandos kvotimų grupės klausytojai kviečiami sausio 9 d. 17 valandą susirinkti Aukštuosiuose Kursuose. (Duonelaičio g-vė).

Brandos kvotimų grupės klausytojai kviečiami sausio 9 d. 17 valandą susirinkti Aukštuosiuose Kursuose. (Duonelaičio g-vė).


1922 m. sausį Aukštuosiuose kursuose vyko egzaminai, tuomet vadinti ,,brandos kvotimais”. Visai netrukus Aukštieji kursai buvo perorganizuoti ir tapo Lietuvos universitetu, kuriam 1930 m. suteiktas Vytauto Didžiojo vardas.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Kauno gimnazistai žygio metu su kunigu T. Leskiu. 1930 – 1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuva,  1922 01 10,  p. 3.

Prieiga internete:  https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_64347_3