1922 m. spalio 16 d. | Lietuvos žinios

Mina Varšavčikienė, Laisvės Aleja 27, spalių 10 dieną Komendanto nutarimu yra išsiųsta vienam mėnesiui iš Kauno miesto ir apskrities ir krautuvė vienam mėnesiui uždaroma, kaipo pabauda už kainų kėlimą.

Mina Varšavčikienė, Laisvės Aleja 27, spalių 10 dieną Komendanto nutarimu yra išsiųsta vienam mėnesiui iš Kauno miesto ir apskrities ir krautuvė vienam mėnesiui uždaroma, kaipo pabauda už kainų kėlimą.

Krautuvėlė Panemunėje. Kazimiero Dudėno fotografija. XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuvos žinios“, Lietuvos ūkininkas, nr. 42, 1922 m. spalio mėn. 14–20 d., p. 8.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB010DF585-1922-Nr.42