1922 m. spalio 17 d. | Jakštas nieko nepadarė

Pamenu Adomas Jakštas „Laisvėj“ kelis kartus rašė apie miesto rotušės „bumbulą“. (Koks tai geležinis kunkolas pačiam bokšto smailiagaly panašus į lenkišką karuną). […] Nejaugi taip pamėgo inž. Jokimui tas „tradicinis burbulas“ ar nenumesta jis delto, kad Ad. Jakštas vienas tuo reikalu tesisielojo?

Pamenu Adomas Jakštas „Laisvėj“ kelis kartus rašė apie miesto rotušės „bumbulą“. (Koks tai geležinis kunkolas pačiam bokšto smailiagaly panašus į lenkišką karuną). Iš ties kurią dieną teko pastebėti jau rotušė atremontuota, laiptai bemėtomi žemyn, o „lenkiškas burbulas“ taip ir pasilikęs ant smailiaus pamautas.

Pamačius savo akimis reikia visiškai sutikt su A. Jakštu, kad bonelės smailio apgunklavimas vieno labai jau neestetinga, kito ištikrųjų primena lenkišką vainiką ant mūsų rotušės špico! Nejaugi taip pamėgo inž. Jokimui tas „tradicinis burbulas“ ar nenumesta jis delto, kad Ad. Jakštas vienas tuo reikalu tesisielojo?

M. Negl.

Kauno Šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia ir Rotušė. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Jakštas nieko nepadarė“, Lietuvos žinios, nr. 186, 1922 m. spalio mėn. 17 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1922-Spal.17