1922 m. spalio 21 d. | Maironis-Mačiulis

Šių metų spalių mėn. 21 dieną lygiai 60 metų sukanka nuo garsaus dainiaus Maironio – Jono Mačiulio gimimo.

Šių metų spalių mėn. 21 dieną lygiai 60 metų sukanka nuo garsaus dainiaus Maironio – Jono Mačiulio gimimo.

Gimė jisai Betygalos val. Raseinių apskr. dideliame Astarauskių Pusandravo dvare, kurį laikinai valdė jo tėvas Aleksandras Mačiulis; jis turėjo dar nuosavą Bernotų viensėdį.

Gimė ir augo Jonukas neramiais vadinamo lenkmečio laikais. Miškuose knibždėte knibždėjo sukilėlių būriai, tai vėl jodinėjo kazokų pulkai. Tėvas Mačiūlis turėjo slapstytis ir nuo vienų ir kitų, ir tik auklė Ona Palkytė su mažu Jonuku ant rankų priiminėjo nekviestus svečius. Mažą vaiką ant jaunos mergaitės rankų pamatę susigraudindavo žiaurieji svečiai, prisiminę kartais ir savo mažučius; tuo būdu Jonukas, ir pats to nežinidamas,jau iš mažumės buvo savo šeimos ir žemės gynėjas.

Mačiulių namuose buvo kalbama lietuviškai. <…>

Prelatas Jonas Mačiulis Maironis. XIX a. antra pusė. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Maironis-Mačiulis (1922, Spalio 21 d.). Trimitas (41 (111), p. 16-20.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1922-Nr.41