1922 m. spalio 24 d. | Maironies sukaktuvės

Sekmadienį (spalių 22 d.) apie 60 žmonių – mokslo, literatūros atstovų ir šiaip Maironies gerbėjų – susirinko Maironies namuose pasveikinti jo 60 metų amžiaus sukaktuvių sulaukus. J. Tumas, V. Krėvė-Mickevičius, St. Šilingas ir kiti karštais žodžiai dėkojo jubiliatui už visa, ką jis savo poezija yra jaunai Lietuvai padaręs.

Sekmadienį (spalių 22 d.) apie 60 žmonių – mokslo, literatūros atstovų ir šiaip Maironies gerbėjų – susirinko Maironies namuose pasveikinti jo 60 metų amžiaus sukaktuvių sulaukus. J. Tumas, V. Krėvė-Mickevičius, St. Šilingas ir kiti karštais žodžiai dėkojo jubiliatui už visa, ką jis savo poezija yra jaunai Lietuvai padaręs. Paskaita prisiųstieji Humanitarinių mokslo fakulteto studentų ir Pirmosios Kauno gimnazijos mokinių pasveikinimai. Mūsų operos solistės pil. Galaunienė ir Dvarionaitė padainavo iš Maironio poezijos.

Oviacijos Maironiui Karo muziejuje. Sekmadienį spalių 22 d. Karo Muziejun susirinko žmonių paklausyti koncerto. Tuo pat tikslu čia atvyko ir peota Maironis. Tai pastebėjusi publika, gen. Nagevičiaus lūpomis, pasveikino poetą kaip jubiliatą ir sukėlė jam karščiausių ovacijų. Poeta dėkojo visiems ir pats iš savo pusės sveikino kariuomenę ir jos vadus, kurie bendrai eidami saugoja Nepriklausomos Lietuvos nuo priešų.

Maironio namai. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., spalio 24 d., Lietuva (Nr. 241 (1063)), p. 3.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Spal.24