1922 m. spalio 3 d. | Solistas Kutkauskas

Jeigu jau lyginti, tai reikia pasakyti, kad jis labai primena gastroliavusį Kaune rusų tenorą Smirnovą ir dar Vittingą, taip pat neseniai mus aplankiusį. Ir vis dėlto jis turi kai ką ir savo, kas duoda teisės jam būti ne Petrausku ar Smirnovu, o vien pat savim.

Mūsų operos šeimon prisidėjo naujas narys – tenoras Kutkauskas. Spalių 3 d. savo pirmam pasveikinamam Lietuvoj koncerte pasirodė iš labai geros pusės, kai ką net sužavėjo, kaip labai laiminga naujiena. Kutkauskas – tai jau ne naujokas scenoj, matyt gerokai su ja sugyvenęs ir joje labai patogiai moka sunaudoti visas geras savo, kaip artisto, ypatybes ir privalumus. Kutkauskas turi labai malonų, skambų ir gryną, vidutinio stiprumo, tenorą, tinkantį ir dramatiniams varsavimams. Jo dainavimo ypatybė – kone idealiai tiksli ir aiški dikcija, moka dainom įdėti ir sienos ugnies, bet dainuoja rimtai, išlaikytai, taip ir klausytoją patraukia ir vilioja rodos žadėdamas parodyti tai, ko dar jis negirdėjo. Apskritai reikia tikėtis, jog artistas yra ne tik rimta ir galima sakyti, jog susidariusi vokalinė jėga, bet lygiai bus ir rimtas scenos kūrėjas, o į tai rodo visa, plius jo aukštą ir plastingą figūr. Sensacijų ir naujienų mėgėjai tuoj šoko lyginti jį kitiems mėgiamiems mūsų daininkams. Jeigu jau lyginti, tai reikia pasakyti, kad jis labai primena gastroliavusį Kaune rusų tenorą Smirnovą ir dar Vittingą, taip pat neseniai mus aplankiusį. Ir vis dėlto jis turi kai ką ir savo, kas duoda teisės jam būti ne Petrausku ar Smirnovu, o vien pat savim.

Su jais koncerte dainavo žinomi jau kauniečiams Bieliūnas („Sevilos kirpėjo“ kavatiną) ir panelė Dvarionaitė Arenskio romansus.

Palinkėkim naujiems mūsų menininkams laimingai darbuotis mūsų meno dirvoj.

Valstybės teatro solistas Aleksandras Kutkauskas. 1922 m. Kaunas. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Solistas Kutkauskas (1922, Spalio 6 d.). Lietuva (226 (1048), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Spal.6