1922 m. spalio 4 d. | Šią žiem kūras

Aišku, šią žiem kūras daug nesmagumų pridarys. Kol šilta, mažai kas į tai atydžiai žiūri. Bet neužilgo, kaip tik žiemužē užtekēs ir šalna pasirodys, vai bus šalta! O bus del to. Penkis mēnesius mažai anglies kasta. Veik nieko.

Aišku, šią žiem kūras daug nesmagumų pridarys. Kol šilta, mažai kas į tai atydžiai žiūri. Bet neužilgo, kaip tik žiemužē užtekēs ir šalna pasirodys, vai bus šalta! O bus del to. Penkis mēnesius mažai anglies kasta. Veik nieko. Dabar nors jau ir anglis kasama, tačiau jos išvežti negalima už tad, kad gelžkeliai streiku suparaližuoti. Jei net ir tuojau viskas pagerētų ir anglies produkcija normaliai veikti pradētų, ir tai sunkoka būtų visus reikalus aprēpti. Na o kol kas da nei streikui, nei geresniam angliakasių susiklausymui pradžios nematyti. Kad užbēgti už akių pavojui, gerai būtų tēvams šeimynų apie kūrą sekančiai žiemai pagalvoti. Da ir del to, jog galimas daiktas, jog anglis pigesnē nebus. O kad pabrangs, tai jau dabar veik matyti galima. […]

Morkus.

Bernardinų vienuolynas ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia žiemą. Kaunas, apie 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Šią žiem kūras“, Tėvynės balsas, nr. 71 (97), 1922 m. spalio mėn. 4 d., p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000810804-1922-Spal.4