1922 m. spalio 5 d. | Suomių spauda susidomavusi Lietuvos gyvenimu

Suomių spauda gyvai susidomavusi Lietuvos valstybės gyvenimu ir ūkiu. Laikraščiai deda žinių apie Lietuvos biudžetą 1923 metams ir nagrinėja projektuojamą muito uniją tarp Lietuvos, Estijos ir Latvijos.

E. Elsinkis. Suomių spauda gyvai susidomavusi Lietuvos valstybės gyvenimu ir ūkiu. Laikraščiai deda žinių apie Lietuvos biudžetą 1923 metams ir nagrinėja projektuojamą muito uniją tarp Lietuvos, Estijos ir Latvijos, „Uusi Suomi“ referuoja „Rigasche Rundchau“ straipsnį apie sunkumus Lietuvoje. Latvių pasiuntinys Suomijai, taip pat Latviai oficialiniai dementuoja pasklydusius spaudoj gandus, kad būsią Latviai mano pulti Lietuvą. „Helsingin Sanomat“ praneša, sužinojęs iš Lenkų šaltinių, kad Lenkai taip pat nemaną Lietuvos pulti, tik gintis, jei Lietuva imtųsi agresyvinių priemonių.

Lietuvos generalinio konsulo Suomijoje Ragnaro Ölleriio vizitinė kortelė. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuva,   Suomių spauda susidomavusi Lietuvos gyvenimu,  1922 10 05, p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Spal.5