1922 m. spalio 6 d. | Steigiamojo Seimo Prezidiumo padėka

Steigiamojo Seimo Prezidiumas reiškia gilios padėkos: 1. Kybartų miesto piliečiams, 2. Lietuvos Rabinų Sąjungai, 3. Žydų Rabinų Seminarijai „Kneses-Izrael“…

Steigiamojo Seimo Prezidiumas reiškia gilios padėkos:

1.   Kybartų miesto piliečiams,

2.   Lietuvos Rabinų Sąjungai,

3.   Žydų Rabinų Seminarijai „Kneses-Izrael“,

4.   Anykščių valsčiaus Tarybai,

5.   Pensilvanijos valstybės Homesteado miesto lietuvių kolonijai,

6.   New-Hampshiro Nashua ir apylinkės lietuvių kolonijai,

7.   Ohio valstybės Akrono miesto ir apylinkės lietuvių kolonijai,

8.   Chicagos lietuvių kolonijai,

9.   Lietuvių Rymo Katalikų Susivienijimui Amerikoje

Ir visiems kitiems piliečiams ir organizacijoms, sveikinusiems Steigiamąjį Seimą dėl Amerikos Jungtinių Valstybių pripažinimo Lietuvos Respublikos de jure

A.  Stulginskis

Steigiamojo Seimo Pirmininkas

A.  Milčius

Steigiamojo Seimo Sekretorius

P.S. Kitų laikraščių prašoma atsispausdinti

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis su žmona Ona stebi pirmąją dainų šventę 1924 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuva, Steigiamojo Seimo Prezidiumo padėka,  1922 10 06, p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Spal.6