1922 m. spalio 7 d. | Ežerėnai ar Zarasai?

Neįsileisdamas tuo reikalu į ginčus, prašyčiau gerb. mūsų kalbos žinovus nustatyti tikrąjį pavadinimą Ežerėnai ar Zarasai.

Gal kiekvienas girdėjo, kad Lietuvoje yra Ežerėnų apskritis ir miestas. Taip pat girdėjo ir apie Zarasų apskritį ir miestą. Gi ištikrūju tai yra vienas ir tas pats miestas, tik įvairiai vadinamas. Prieš karą rusai vadindavo Novoaleksandrovsk‘u, mes gi lietuviai, tiesa, Zarasais. Dabar gi, esant Nepriklausomajai Tėvynei, vadiname Ežerėnais, kas mums atrodo lyg gražiau, skambiau, juo labiau, ir bendrajai išvaizdai tas vardas geriau tinka. Tuo tarpu, dar ir dabar nekurie mėgsta (ypatingai spaudoj) vartoti ne Ežerėnus, bet Zarasus. Neįsileisdamas tuo reikalu į ginčus, prašyčiau gerb. mūsų kalbos žinovus nustatyti tikrąjį pavadinimą Ežerėnai ar Zarasai.

Vargo Plunksna.

Raitelių kolona Dusetose, Ežerėnų (nuo 1929 m. – Zarasų) rajone. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuva, Ežerėnai ar Zarasai? 1922 10 07, p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Spal.7