1922 m. spalio 8 d. | Miesto gyventojų aprūpinimas medicinos pagalba

1912 m. Kaune buvo žemesniojo medicinos personalo 53, gydytojų 51 ir ligoninėse vietų 175. Dabar gi, 1922 m., žemesniojo medicinos personalo padaugėjo ant 104 nuoš., gydytojų 62 nuoš. ir ligoninėse vietų 440 nuoš.

1912 m. Kaune buvo žemesniojo medicinos personalo 53, gydytojų 51 ir ligoninėse vietų 175. Dabar gi, 1922 m., žemesniojo medicinos personalo padaugėjo ant 104 nuoš., gydytojų 62 nuoš. ir ligoninėse vietų 440 nuoš. Be to, perėjo per miesto ambulatorijas 1912 m. 20.834 ligoniai, 1922 m. 39.133 ligoniai.

Sanitarinių gydytojų apžiūrėjimų skaičius: 1912 met. 12.500 ir 1922 m. 29.463.

Apžiūrėtų pradedamosiose mokyklose vaikų: 1912 m. nė vieno, 1922 m. 3.978 (K. I. B.).

Raudonojo kryžiaus tuberkuliozės sanatorija Aukštojoje Panemunėje. XX a. 4 deš. Kazimiero Dudėno fotografija. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Miesto gyventojų aprūpinimas medicinos pagalba“, Tėvynės balsas, nr. 189, 1922 m. spalio mėn. 8 d., p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0000492582-1922-Spal.8