1922 m. spalio 9 d. | Protingai padarė

Viena Bridgeporto Megė, bedirbdama naktimis, susinešė su kokiu ten džekiu. Na ir pradėjo nekęsti savo vyro, norėjo su džekiu pabėgti pasiimdama visus pinigus (apie pora tuks.), kuriuos turėjo bankoje pasidėjus ant savo vardo.

Viena Bridgeporto Megė, bedirbdama naktimis, susinešė su kokiu ten džekiu. Na ir pradėjo nekęsti savo vyro, norėjo su džekiu pabėgti pasiimdama visus pinigus (apie pora tuks.), kuriuos turėjo bankoje pasidėjus ant savo vardo.

Apie tai pasakė savo draugei, kuri ant greitųjų sugalvojo iškirsti Megei gerą triksą. Ji ir paprašė Megės paskolinti jai, ant trumpo laiko, visus savo pinigus. Megė, pasitikėdama savo drauge, paskolino savo pinigus ant žodžio, be jokio rašto, gi toji protinga moteris, pasiėmus pinigus, tuojaus nupiškino į banką ir padėjo juos ant Megės vyro vardo.

Žinoma, Megė dabar labai pyksta ir apie pabėgimą jau nekalba, nes pinigų iš bankos viena išsiimti negali, o be pinigų ir džekis jos „nelaikina“.

                                                                                                                                                A. Girdžda

Piniginė, priklausiusi Valerijai Majauskaitei-Kazlauskienei. XX a. 3–4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Protingai padarė“, Draugas, nr. 237, 1922 m. spalio mėn. 9 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0001661471-1922-Spal.9