1922 m. spalis 14 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Pagaliau sulaukėme pirmųjų rinkimų rezultatų. Kol kas aišku, kaip balsavo Kaunas. Lietuvoje paskelbti kelių Kauno apskrities rinkiminių apygardų rezultatai. Kaune, kaip ir buvo prognozuojama, komunistai patyrė didžiulę sėkmę.

Šeštadienis

Pagaliau sulaukėme pirmųjų rinkimų rezultatų. Kol kas aišku, kaip balsavo Kaunas. Lietuvoje paskelbti kelių Kauno apskrities rinkiminių apygardų rezultatai. Kaune, kaip ir buvo prognozuojama, komunistai patyrė didžiulę sėkmę. Jų sąrašas, užregistruotas pirmu numeriu, sulaukė daugiausiai balsų. Du sublokuoti lenkų sąrašai gavo daugiau balsų nei komunistai – 7216,  o komunistai – 5031 balsą. Trys žydų sąrašai (ortodoksai, sionistai ir liaudininkai), kurie, berods, taip pat yra sublokuoti, kartu sudėjus surinko daugiau balsų už komunistus – 5303. Vis dėlto komunistų laimėjimas didžiulis (bendras balsų skaičius 33 410). Bendras balsų skaičius, kuris buvo atiduotas įvairiems lietuvių sąrašams, su esdekais imtinai, yra 12 423, o iš šio skaičiaus atmetus 3905 esdekų sąrašo balsus, nors jis ir lietuviškas, tačiau už jį turėjo balsuoti nemažai nelietuvių, lietuvių sąrašams belieka 8518 balsų – tai suteikia jiems persvarą prieš kitas tautines grupes. Tačiau lietuvių sąrašai yra išmėtyti. Daugiausiai balsų (1994) surinko „Žemdirbiai“ su „Pažanga“ – greičiausiai už juos balsavo tarnautojai. Iš lietuvių tautinių blokų pirmauja krikščionys demokratai (2792), po to eina „Žemdirbių“ ir nepartinis blokas (2404) ir galiausiai socialistai liaudininkai (2322). Tautinės grupės atrodo šitaip: vokiečiai gavo 1480 balsų, rusai – 668 balsus. Quasi lenkų Nowiny  ir Darbo žmonių sąjungos sąrašas surinko mažiausiai – 83 balsus! Kadangi Kaunas nėra atskira rinkiminė apygardas, skaičiai patys savaime dar nieko nesako apie galimus mandatus. Panašu, kad komunistai pateks į Seimą, ypač miestų apygardose jie renka balsus. Yra vilties, kad ir „Pažanga“ (Žemdirbiai) gaus kelis mandatus.

Sovietų Rusijos propagandinis plakatas, vaizduojantis Vladimirą Leniną, šluojantį ,,padugnes“ (monarchiją, religiją ir kapitalizmą) nuo žemės paviršiaus. Aut. Viktoras Denisevičius-Deni. 1920 m. Tarptautinis socialinės istorijos institutas Nyderlanduose.


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 159.