1922 m. spalis 23 d. | Kauno birža

Valiutų kursai litais š. m. spalių 23 d.

Valiutų kursai litais š. m. spalių 23 d. Berlynas 100 m.  0,2221 – 0,2325. 1 litas = 450 vok. markių. Didelis markių reikalavimas.

Vieno lito vertės moneta. Autorius Juozas Zikaras. 1925 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Kauno birža, Lietuva, 1922 10 25, p. 4.

Prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Spal.25