1922 m. spalis 27 d. | Italų fašistai eina stipryn

Fašistų vadas Mussolini, kalbėdamas kongrese, pareiškė, kad partija žadanti dalyvauti vyriausybėje ir mananti padaryti griežtų finansinių atmainų.

K. LONDONAS. Pranešimu iš Neapolio, ten 30.000 ginkluotų fašistų susirinko į savo kongresą. Italų vyriausybė dėl atsargos sutraukė daug policijos prižiūrėti tvarkai. Fašistų vadas Mussolini, kalbėdamas kongrese, pareiškė, kad partija žadanti dalyvauti vyriausybėje ir mananti padaryti griežtų finansinių atmainų. Jis pareiškė, kad fašistai nesutinką evakuoti Dalmacijos zoną ir pridūrė, kad fašistų judėjimo tikslas esąs saugoti laisvųjų institucijų teises, gerbti kariuomenę ir palaikyti Italų didybę.

Britų satyrinio savaitraščio ,,Punch“ karikatūra pašiepianti fašizmą. 1934 m.


Šaltinis: Italų fašistai eina stipryn, Laisvė, 1922 10 27, p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000658346-1922-spal.27