1922 m. spalis 30 d. | Mykolo Riomerio dienoraštis

Rytą pasikalbėjau su Vaclovu Biržiška, kuris yra Teisės fakulteto sekretorius. Nutarėme, kad kitą pirmadienį pradėsiu skaityti paskaitas. Biržiška tai praneš klausytojams.

Pirmadienis

Rytą pasikalbėjau su Vaclovu Biržiška, kuris yra Teisės fakulteto sekretorius. Nutarėme, kad kitą pirmadienį pradėsiu skaityti paskaitas. Biržiška tai praneš klausytojams.

Sužinojau, kad teisėjas Mačys, turėjęs atsistatydinti iš Kauno apygardos teismo teisėjo pirmininko posto, jau kelias dienas teisme nebedirba. Jo vietą užėmė to pat teismo vicepirmininkas Petrauskas. Mačio atsistatydinimas yra didžiulė netektis teismui. Jis buvo prastas administratorius, bet puikus teisėjas, teisininkas, ypač civilinių bylų žinovas, be jokios abejonės, teismas turės sunkumų. Be to, Mačys garbingas žmogus. Tokių pajėgų Lietuvos teisėsauga turi nedaug – šalis turi gerų teisininkų, bet jie nenori dirbti teismuose, o kol jauni ir nepatyrę įgus, tikrai daug vandens Nemune nutekės.

Vyriausios rinkimų komisijos sprendimas, dėl kurio didžioji dalis mažumų gavo itin mažai mandatų, o kai kurios apskritai negavo, mano giliu įsitikinimu, yra ypač idingas ir kenkia Lietuvos valstybingumui.  Daugelis lietuvių, palaikančių dominuojančias grupes, džiaugiasi laimėjimu ir tikina, kad bent tokiu būdu Seimas išsivalys nuo antivalstybinių elementų, kuriems ir atstovauja mažumos grupės, visiškai jausmais nesusijusios su šalimi ir linkusios ją išduoti pirmai progai pasitaikius. Jeigu iš tiesų lietuviai taip mano, reikėtų elgtis atitinkamai: tokias grupes saugiau turėti Seime ir matyti jų veiklą, o ne palikti kur nors veikti slapta. Abejonių nekyla, kad jos jausis nuskriaustos ir veiks. Dabar ir tos mažumos, kurios gavo kelis mandatus – tarkime, lenkai ir žydai – apskritai atsisako dirbti Seime. Garsas apie šitą problemą tikrai pasklis už Lietuvos ribų ir mūsų šaliai neatneš garbės. Lietuvai ji nenaudinga dvigubai, mat Vilniaus krašto gyventojai bus nepatenkinti, o jų nepasitenkinimu, pradės manipuliuoti Lietuvos priešai.

<…>

Kauno apygardos teismo pirmininkas, vėliau Vyriausiojo Tribunolo teisėjas Simonas Petrauskas 1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Mykolas Römeris, Dienoraštis: 1922 m. birželio 16-oji – 1923 m. balandžio 10-oji (sud. R. Miknys), Vilnius: Versus aureus, 2016, p. 172 – 173.