1922 m. vasario 1 d. | Lietuva Pasaulinėj Paštų Sąjungoj

Lietuva priimta į Pasaulinę Paštų Sąjungą ir nuo vasario 1 dienos yra tos sąjungos pilnateisis narys.

Lietuva priimta į Pasaulinę Paštų Sąjungą ir nuo vasario 1 dienos yra tos sąjungos pilnateisis narys.

Mokesnio žvilgsniu Lietuva priskirta prie VI klasės.

Centrinio pašto rūmai. Kaunas. XX. a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuva Pasaulinėj Paštų Sąjungoj (1922, Vasario 11 d.). Trimitas (6 (76), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38685_5