1922 m. vasario 10 d. | Naujas Papa

Šv. Tėvu išrinktas Milano arkivyskupas Ratti, buvęs Apoštolų Sosto nuncijus Lenkijoj.

Lionas. II. 8 (Elta). Vasario 6 d. Šv. Tėvu išrinktas Milano arkivyskupas Ratti, buvęs Apoštolų Sosto nuncijus Lenkijoj. Tą žinią pranešė kardinolas diakonas Bisleti. Naujas šv. Tėvas bazilikoje, kuri stovi šv. Petro aikštėj palaimino susirinkusią didžiausią žmonių minią ir įvyko ginkluota Italijos kariuomenės paroda. Prancūzų spauda pabrėžia, kad naujas popiežius yra taikingų ir nuosaikių siekinių.


Achille Ratti gimė 1857 m. Didžiąją gyvenimą dalį dirbo Milano Ambrozijaus ir Vatikano bibliotekose. 1918 m. Benediktas XV paskyrė jį nuncijumi Lenkijai ir Lietuvai. Reziduodamas Varšuvoje, dažnai buvo laikomu palankiu Lenkijai, susilaukdavo kritikos Vokietijos spaudoje. Paskelbus apie jo atvykimą į Kauną 1920 m., Lietuvos politikai ir dvasininkai taip pat laikė nuncijų „prolenkišku“, tačiau stengėsi kaip įmanydami užmegzti gerus ryšius, garbiam svečiui aprodyti augantį miestą.  Jis aukojo mišias svarbiausioje Kauno bažnyčioje – Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedroje. Kai Kauną pasiekė žinia, kad buvęs nuncijus išrinktas popiežiumi, vizitu rūpinęsis Jonas Mačiulis-Maironis pažymėjo tai atminimo lentoje.

Nors Lietuvoje katalikų bažnyčia tarpukariu buvo įtakinga, santykiai su Vatikanu visuomet išliko įtempti, nes popiežiaus valstybė dažniau buvo palankesnė Lenkijos, turinčios gausesnę katalikų bendruomenę, politikai. Nepaisant to, naujasis popiežius 1926 m. palaimino konkordatą su Lietuva ir, įkūrus Kauno arkivyskupiją, minėtą bažnyčią, kurioje pats buvo aukojęs šventąsias mišias, paskelbė arkikatedra.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Popiežiaus Pijaus XI-ojo inauguracijos ceremonija Vatikane, 1922 m. vasario 12 d. Fotografija iš ,,United Archives” Vokietijoje.


Šaltinis: Lietuva , 1922 02 10, p. 1, Naujas Papa

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64397

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024909/photography_ProvidedCHO_United_Archives_02300690_jpg