1922 m. vasario 14 d. | Žydų bendruomenių suvažiavimas

Š. m. vasario 14 d. 9 val. vakare Karių Klube tapo iškilmingai atidarytas antrasis žydų bendruomenių susivažiavimas, dalyvaujant Ministeriui Pirmininkui ir kitiems Valdžioms atstovams. Abiejų tautų atstovų kalbose pasireiškė draugingas tų dviejų tautų sugyvenimas.

Kaunas, II 14 E. Antras Žydų Bendruomenių susivažiavimo posėdis buvo atidarytas 7 val. po piet. Išrinktas prezidiumas, kuriuo sudėtis tokia:

1) Rabinas Šapiro, 2) Rabinas Epšteinas, 3) Dr. Rachmelevičius, 4) Dr. Soloveičikas, 5) Rabinas Karkas, 6) Dr. Rozenbaumas, 7) Gariunkelis ir 8) Abramavičius.

Darbininkų frakcija Nr. 7 ir Nr. 5 atsisakė dalyvauti prezidiume. Taip pat atsisakė dalyvauti prezidiume demokratai. Nuspręsta pastatyti sinagogoj paminklą, žydų kariškiams, kurie žuvo bekovodami dėl Lietuvos nepriklausomybės.

Paskui Dr. Rachmilevičius darė pranešimą apie Žydų Tautos veikimą. Dr. Finkelšteinas padarė pranešimą apie seimo frakcijos veikimą.

O pagaliau Dr. Soloveičikas apie Žydų Reikalų Ministerijos veikimą.

11,5 val. posėdis buvo uždarytas.

Dr. Maskas Soloveičikas žydų reikalų ministras. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m. vasario 19 d. Žydų bendruomenių suvažiavimas, Lietuva (Nr. 41 (863)) p. 1

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64404