1922 m. vasario 16 d. | Lietuvos Universiteto atidarymas

Vasario 16 dieną, nepriklausomybės šventėje, įvyko iškilmingas Lietuvos Valstybės Universiteto atidarymas.

Vasario 16 dieną, nepriklausomybės šventėje, įvyko iškilmingas Lietuvos Valstybės Universiteto atidarymas. E. Prezidento pareigas p. Stulginskiui perskaičius universiteto atidarymo aktą, į atidarymo iškilmes susirinkę aukštieji valdžios atstovai ir visuomenės darbuotojai sveikino ir linkėjo naujai ir pirmai Lietuvos Aukštajai Mokyklai – Universitetui tikru mokslu skinti kelią ir tvirtinti mūsų nepriklausomos valstybės pamatus.


Jau nuo pat 1918 m. Lietuvos šviesuomenė vienu svarbiausių uždavinių laikė lietuviško universiteto įkūrimą. Tačiau šio tikslo įgyvendinimas užtruko. Pirmas žingsnis buvo žengtas 1920 m. sausio 27 d. Tuomet dabartiniame Kauno Maironio gimnazijos pastate buvo atidaryti Aukštieji kursai su šešiais skyriais: Humanitarinių mokslų, Teisės, Matematikos-fizikos, Gamtos, Medicinos ir Technikos. Jų nuostatai ir programos atitiko universitetinį lygį. Prabėgus dvejiems metams 1922 m. Aukštieji kursai buvo  reorganizuoti į Lietuvos universitetą.

Kauno istorijos skyriaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Lietuvos universitetas. Kaunas. Stanislovo Lukošiaus reprodukcija. 1919 – 1939 m. Kauno miesto muziejaus fondai.


Šaltinis: Lietuvos Universiteto atidarymas (1922, Vasario 11 d.). Trimitas (8 (78), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38687_6