1922 m. vasario 20 d. | Redakcijos atsakymai

Įsimylėjusiam. Tamsta rašai, kad „norėdamas išvengt tuščių vestuvinių ceremonijų“, nori pasiėmęs panelę važiuoti į Kauną ir ten padaryti jungtuves, ir klausi, kurioj bažnyčioj Kaune duodamos provincijiečiams jungtuvės ir kokių bei nuo ko reikia atsivežti dokumentus.

Įsimylėjusiam. Tamsta rašai, kad „norėdamas išvengt tuščių vestuvinių ceremonijų“, nori pasiėmęs panelę važiuoti į Kauną ir ten padaryti jungtuves, ir klausi, kurioj bažnyčioj Kaune duodamos provincijiečiams jungtuvės ir kokių bei nuo ko reikia atsivežti dokumentus. Kad Kaune būtų katra nors bažnyčia ar kunigas skirti provincijiečiams daryti jungtuves, mums neteko girdėti. Rodos bet katroj bažnyčioj ir provincijos gyventojams gali būti padarytos jungtuvės. Visi kunigai lygiai reikalauja bažnytinių apeigų ir visų formalybių išpildymo, tiktai lengviausia galima susitarti su žmoniškiausiu Vytauto bažnyčios klebonu, kunigu Tumu, į kurį patariame Tamstai ir kreiptis. Dokumentai reikalingi tie patys, kaip ir visose kitose bažnyčiose, darant jungtuves.

Vestuvės. XX a. 3-4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Redakcijos atsakymai“, Lietuvos ūkininkas, nr. 7, 1922 m. vasario mėn. 16–23 d., p. 7.

Prieiga internete: https://naujas.epaveldas.lt/static/lnb-bucket/LNB010DF585/LNB010DF585-1922-Nr.7/original/0007-9DE5923DAE27A1071DF23BFCE2758807.JPG