1922 m. vasario 6 d. | Ištrėmė Vilniečius

Vilniaus lenkų valdžia ištrėmė iš Vilniaus visus įžymesniu lietuvių ir baltgudžių darbuotojus. Vasario 5 dieną vakare atvežė juos į neitralinę zoną ties Vieviu ir paleido. Vasario 6 d. rytą ištremtieji, perėję neitralinę zoną, mūsų traukiniu atvežti į Kauną lietuviai.

Vilniaus lenkų valdžia ištrėmė iš Vilniaus visus įžymesniu lietuvių ir baltgudžių darbuotojus. Vasario 5 dieną vakare atvežė juos į neitralinę zoną ties Vieviu ir paleido. Vasario 6 d. rytą ištremtieji, perėję neitralinę zoną, mūsų traukiniu atvežti į Kauną lietuviai: Dr. J. Augevičius, Per. Augustaitis, V. Biržiška, J. Bradauskas, J. Gša, P. Insoda, St. Jackevičius, kan. J. Kukta, Č. Landsbergis, M. Marcišauskaitė, J. Zineris, A. Merčiūnas, P. Mičiulis <…>.

Viso ištremta 33 žmonės, jų tarpe 20 lietuvių ir 13 baltgudžių. Ištremtieji, pirmiau sėdėję kalėjime, labai išvargę; jų tarpe yra sergančių.

Taigi pasitikrina mūsų spėjimas, kad lenkai lietuvių ir baltgudžių darbuotojus areštavo vien dėl to, kad suėmus jų seimą kompromituojančią medžiagą. Jiems jokio apkaltinimo surasti negalėjo, ir turėjo paliuosuoti. Bet, čia, matoma, ir kilo sumanymas ištremti, kad nuo jų visais atsikračius.

Vilnius. Fot. J. Bułhak. 1922 m.


Šaltinis: Ištrėmė Vilniečius (1922, Vasario 11 d.). Trimitas (6 (76)), p. 5 .

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/showImage.do?id=PG_S_38685_7

Fotografijos prieiga internete: https://proxy.europeana.eu/2021803/C1B0004412002?view=https%3A%2F%2Fwww.epaveldas.lt%2FrecordObject%2FLNB%2FC1B0004412002&disposition=inline&api_url=https%3A%2F%2Fapi.europeana.eu%2Fapi