1922 m. vasario 9 d. | Kontrolės Komisija Išvažiavo

Kontrolės Komisiją atšaukė Tautų Sąjungos Taryba, kadangi nė Lietuva, nė Lenkija nepriėmė Tautų Sąjungos pasiūlyto ginčo išsprendimo būdo.

Vasario 9 dieną Tautų Sąjungos Kontrolės Komisija su daiktais iš Kauno išvažiavo į Vilnių, iš kur važiuos į Varšuvą ir toliau. Tuo būdu Kontrolės Komisija galutinai išvažiavo iš Lietuvos, kaipo pabaigusi savo darbus.

Kontrolės Komisiją atšaukė Tautų Sąjungos Taryba, kadangi nė Lietuva, nė Lenkija nepriėmė Tautų Sąjungos pasiūlyto ginčo išsprendimo būdo.


Tautų Sąjungos Kontrolės Komisija dar 1920 m. rudenį įsikišo į konfliktą tarp Lietuvos bei Lenkijos ir sutrukdė tęstis kovos veiksmams. Abi pusės dėl to buvo nepatenkintos, tačiau Lietuva, kaip mažesnė šalis, tikėjosi, kad ši organizacija padės įtikinti Lenkiją grąžinti Vilnių, galbūt panaudodama spaudimo priemonių. Vis dėlto tai nebuvo realu, atsižvelgiant į tai, kad didžiosios šalys – Didžioji Britanija ir Prancūzija – laikė Lenkiją svarbiu garantu atsverti Vokietijos ir Rusijos įtakoms rytinėje Europos dalyje. Nors šių šalių spaudoje buvo nemažai ir kritikos Lenkijos veiksmams, o kartais net įtakingi politikai, ypač britų, pasisakydavo apie Vilniaus priklausymą Lietuvai, tai likdavo tik diplomatiniu „didelio susirūpinimo“ pareiškimu, kuris būdingas visoms epochoms.

Tautų Sąjunga su Pauliu Hymansu priešakyje bandė išspręsti konfliktą, tačiau tam neturėjo pakankamo politinio svorio. Tai gerai iliustruoja ši dar 1919 m. paskelbta britų satyrinio savaitraščio „Punch“ karikatūra, kurioje matomas pagrindinis Tautų Sąjungos idėjos architektas – JAV prezidentas Woodrow Wilsonas, sukūręs organizaciją, tačiau netrukus priverstas vykdyti savo šalies rinkėjų ir politinio elito valią ir apleisti Europos reikalus. Taigi Tautų Sąjungos „taikos balandžiui“ išties atiteko per didelė našta, ką atskleidė ir nesėkmė sprendžiant konfliktą dėl Vilniaus. Tiek Lietuvai, tiek Lenkijai nepritarus Hymanso projekto idėjoms, Kontrolės Komisija iškeliavo.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkas dr. Simonas Jazavita

Satyrinio Didžiosios Britanijos savaitraščio ,,Punch” karikatūra ,,Per didelis svoris”, 1919 m.


Šaltinis: Trimitas , 1922, Nr.7, p. 9, Kontrolės Komisija Išvažiavo.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi//content/biImage.jsp?imageId=/vbspi/showImage.do?id=PG_S_58327_4