1923 m. sausio 12 d. | Vėliausios žinios apie padėtį Klaipėdos krašte

Prancūzai Klaipėdos pamiesčiais daro apkasus. Sukilėliai supa miestą keturių kilometrų atstume. Mieste gyventojų ir streikuojančių darbininkų tarpe kyla bruzdėjimas prieš prancūzus. Mieste laukiama riaušių.

Iki sausio mėn. 12 dienos, 20 valandos gauta tokių žinių apie padėtį Klaipėdos krašte:

Prancūzai Klaipėdos pamiesčiais daro apkasus. Sukilėliai supa miestą keturių kilometrų atstume. Mieste gyventojų ir streikuojančių darbininkų tarpe kyla bruzdėjimas prieš prancūzus. Mieste laukiama riaušių; vienas policininkas esąs užmuštas. Senoji krašto direktorija pasislėpė prancūzų kareivinėse, kurios randasi miesto pakrašty į šiaurės pusę. Tarp prancūzų ir sukilėlių eina derybos. Volfo telegrafas dieną pranešė, kad į Klaipėdos uostą esąs pasiųstas Santarvės laivas. Vakare 1.12 Volfas pranešė, kad tas laivas esąs anglų. Šiaip veik visas kraštas jau naujos valdžios rankose. Bendrai sukilėlių padėtis nebloga, ūpas geras. Geras ženklas, kad plaukia į Klaipėdą anglų, o ne kurios kitos valstybės laivas: ne vieni prancūzai ir lenkai Klaipėda susirūpinę.

Klaipėdos sukilimo dalyviai. 1923 m. Vytauto Didžiojo universiteto fondai


Šaltinis: Vėliausios žinios apie padėtį Klaipėdos krašte (1922, sausio 13 d.). Trimitas (122), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1923-Nr.122

Fotografijos prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/VDUB34976562