1923 m. sausio 13 d. | Europos karo pavojus

Vėl susidarė didelis Europos karo pavojus. Jo priežastis jau pasenėjusi – ta karo nuostolių sumokėjimai. Vokietija yra jau privesta prie didelės suirutės ir ji karo nuostolių prancūzams mokėti negali.

Vėl susidarė didelis Europos karo pavojus. Jo priežastis jau pasenėjusi – ta karo nuostolių sumokėjimai. Vokietija yra jau privesta prie didelės suirutės ir ji karo nuostolių prancūzams mokėti negali. O Prancūzai primygtinai reikalauja. Sausio pirmose dienose Paryžiuj įvykusi Santarvės ministerių pirmininkų konferencija nedavė gerų pasekmių. Konferencijoj tik dar labiau susikivirčijo Prancūzai su Anglais. Todėl Santarvė jau beveik visai suiro. Prancūzai Vokiečius spausti rengias vieni; žinoma, reikalui esant, jiems turės gelbėti Lenkai, kuriuos Prancūzai su kūnu ir dušia yra nupirkę.

Paskutinę valandą ateina labai neraminančių žinių. Prancūzai esą jau suruošę ir pasiuntę kariuomenę Vokietijos naujus kraštus užimti. Vokietija atšaukė savo pasiuntinius iš Paryžiaus ir Briukselio. Lenkai traukai savo kariuomenės dalis Rytų Prūsijos ir Vokietijos pasieniuose. Rusija koncentruoja karo pajėgas Lenkijos pasieniuose. Sunku pasakyti, kiek šios žinios atatinka tikrenybei, bet bendra politinė padėtis yra dabar tokia, kad jų tikrumui galima tikėti.

Taigi naujo Europos karo pavojus yra labai didelis ir diena iš dienos galima susilaukti žinių apie jo pradžią.

Europa. 1923 m.


Šaltinis: Europos karo pavojus (1922, sausio 13 d.). Trimitas (122), p. 7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1923-Nr.122

Fotografijos prieiga internetu: https://i.etsystatic.com/12752990/r/il/a544f3/2374493540/il_1080xN.2374493540_4ayl.jpg