1923 m. sausio 14 d. | Latvijos Atstovybė

Nuo antradienio š. m. sausio 16 d. Atstovybė bus perkelta Vytauto Prospekte Nr. 59 ir publika priimama kas dieną išskiriant šventes, nuo 11 iki 2 val.

Latvijos Atstovybė šiuo praneša, kad š. m. sausio mėn. 15 d. Atstovybės Kanceliarija, persikeliant Atstovybei į naują būtą, bus uždaryta.

Nuo antradienio š. m. sausio 16 d. Atstovybė bus perkelta Vytauto Prospekte Nr. 59 ir publika priimama kas dieną išskiriant šventes, nuo 11 iki 2 val.

Latvijos pasiuntinys Antonas Baluodis su iškilmingo vakaro svečiais ir Latvijos atstovybės pastatas Vytauto prospekte (neišlikęs). „Naujas žodis“, 1927 m., nr. 19–20, p. 5.


Šaltinis: „Kauno kronika“, Krašto balsas, nr. 10, 1923 m. sausio mėn. 14 d., p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1C1B0000492583-1923-Saus.14