1923 m. sausio 15 d. | Paskiausios žinios

Klaipėdos miestą ir uostą sukilėliai užėmė sausio 15 d. apie 13 valandą. Prancūzai užsidarė savo kareivinėse ir iškėlė baltą vėliavą. Užimant miestą įvykęs mūšis, kurio metu nukauta trys sukilėliai ir du prancūzai.

Klaipėdos miestą ir uostą sukilėliai užėmė sausio 15 d. apie 13 valandą. Prancūzai užsidarė savo kareivinėse ir iškėlė baltą vėliavą. Užimant miestą įvykęs mūšis, kurio metu nukauta trys sukilėliai ir du prancūzai. Ši žinia dar nepatikrinta. Apie nuostolius sužeistais žinių dar negauta. Sukilėliai paimtuosius nelaisvėn prancūzus tuojau paliuosavę, nes prieš prancūzus jie nekariauja.

Mieste gyventojai sukilėlius sutiko dideliu džiaugsmu. Įstaigos pasipuošė vėliavomis. Mieste pavyzdinga tvarka.

Smulkesnių žinių apie Klaipėdos užėmimą iki sausio 16 val. 24 valandos nebuvo gauta.

Klaipėdos krašto sukilimo dalyviai. Nežinomas fotografas. 1923 m. sausio 15 d. Kretingos muziejus


Šaltinis: Paskiausios žinios (1923, sausio 18 d.). Trimitas (123), p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1923-Nr.123

Fotografijos prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LIMIS-19154479