1923 m. sausio 20 d. | A. Smetona paskirtas nepaprastuoju pasiuntiniu Klaipėdoj

Buvęs Respubl. Prezidentas, Ant. Smetona paskirtas nepaprastu pasiuntiniu Klaipėdoje.

Buvęs Respubl. Prezidentas, Ant. Smetona paskirtas nepaprastu pasiuntiniu Klaipėdoje. Atst. Žilius bus jo patarėju. Gerb. Smetona atvyko Klaipėdon sausio mėn. 20 d.

Lietuvos prezidentas Antanas Smetona paradiniu kostiumu. XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: A. Smetona paskirtas nepaprastuoju pasiuntiniu Klaipėdoj (1923, sausio 27 d.). Trimitas (124), p. 14.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1923-Nr.124