1923 m. sausio 23 d. | Čarneckis apsivedė

„Amerikos Lietuvio“ pranešimu Lietuvos atstovas Amerikoje p. Voldemaras Čarneckis apsivedė su p-le Eleonora Šaltenyte buvusia jo stenografiste, iš Worcester, Mass.

„Amerikos Lietuvio“ pranešimu Lietuvos atstovas Amerikoje p. Voldemaras Čarneckis apsivedė su p-le Eleonora Šaltenyte buvusia jo stenografiste, iš Worcester, Mass. Reik taip pat pažymėti, kad su vestuvėmis pasikeitė ir išvaizda p. Čarneckio seniau jis buvo su barzda, o dabar be barzdos – nusiskuto.

Maskvos lietuvių studentų draugijos „Rūta“ vakaro dalyviai. Voldemaras Čarneckis stovi pirmoje eilėje už sėdinčiųjų šeštas iš kairės. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Čarneckis apsivedė“, Draugas, nr. 18, 1923 m. sausio mėn. 23 d., p. 3.

Prieiga internete: epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1923-Saus.23