1923 m. sausio 24 d. | Lenino sveikata

Lenino sveikata esanti be vilties ir tai jau neslėpiama. Maskvoj pasklidę gandai, kad jau visa savaitė, kaip jas negalės kalbėti, kad diena nuo dienos laukiama jo mirties.

Ryga. Latvių spaudos žiniomis. Lenino sveikata esanti be vilties ir tai jau neslėpiama. Maskvoj pasklidę gandai, kad jau visa savaitė, kaip jas negalės kalbėti, kad diena nuo dienos laukiama jo mirties ir t. p. Politinėse sferose numatoma, kad nauja vyriausybė susidėsianti iš Trockio, Stalino ir Kamenevo.

Komunistinės revoliucijos Rusijoje vadas Vladimiras Leninas 1920 m. Darbininkų muziejaus Kopenhagoje fotografija


Šaltinis: 1923 m., sausio 24 d., Lietuva (Nr. 18 (1135)) p. 5

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1923-Saus.24

Fotografijos prieiga internete: https://www.europeana.eu/lt/item/2024917/photography_ProvidedCHO_Arbejdermuseet___ABA_F20130521026