1923 m. sausio 29 d. | Nauja popiežiaus encyklika

29 sausio suėjo 300 metų nuo mirties Bažnyčios daktaro šv. Pranciškaus Saleziečio, šv. Pranciškus buvo Genevos (Šveicarijoje) vyskupu ir žodžiu ir raštu kovojo su kalvynų atskala.

29 sausio suėjo 300 metų nuo mirties Bažnyčios daktaro šv. Pranciškaus Saleziečio, šv. Pranciškus buvo Genevos (Šveicarijoje) vyskupu ir žodžiu ir raštu kovojo su kalvynų atskala. Jo parašytieji dvasiško turinio veikalai turi katalikams didelės svarbos. Jam paminėti šv. Tėvas Pijus XI išelido tam tikrą raštą, išaiškindamas to šventojo nuopelnus ir nurodydamas jį katalikų rašytojams ir žurnalistams kaipo specialį jų Užtarytoją.

Carlo Marrati paveikslas Šv. Dvasia kreipiasi į Pranciškų Salezietį. 1691 m. Nyderlandų valstybinis muziejus


Šaltinis: Išeivių draugas,  1923 02 10, p. 1.

Iliustracijos prieiga internetu: https://www.europeana.eu/lt/item/90402/RP_P_OB_62_024