1923 m. sausio 31 d. | Dviejų aušrininkų pasikalbėjimas

Sveikas, Martynai, Klaipėdą laimėjęs! Atsimeni mūsų „Aušros“ metų svajones?

(Radio telegrafu Vilnius – Klaipėda)

Jonas Basanavičius. Sveikas, Martynai, Klaipėdą laimėjęs! Atsimeni mūsų „Aušros“ metų svajones?

Martynas Jankus. Ačiū, Jonai! Kur neatsiminsi! Tik pasakyk, ką su p. Petisnė dabar man padarius

Jonas Basanavičius. Siųsk jį į Rūros kraštą. Klaipėdoj jis vokiečius su prancūzais puikiai sutaikė, tai ir tenai geriau už Foch‘ą Weygand‘ą suves jis vokiečius su prancūzais į meilę.

Žymus Lietuvos tautinio atgimimo veikėjas, Mažosios Lietuvos patriarchu, dėl veiklos siekiant šio krašto žmones suvienyti su Lietuvos valstybe vadintas Martynas Jankus (dešinėje). XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos žinios, 1923 01 31, p. 1.

Šaltinio prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1923-Saus.31&fbclid=IwAR2SwdNlBpAvYrJiy9jieWqdPByLxD-oLiNonQkHXYHvun4xky36zKcEiFE