1923 m. sausio 5 d. | Lietuvos Respublikos tarnautojų skaičius

Lietuvos Respublikos tarnyboj valdininkų ir laisvai samdomųjų skaičius, išskyrus, Krašto Apsaugos Ministeriją su visomis jos įstaigomis, buvo 19.126 t.y. beveik dvidešimt tūkstančių. Iš jų gyvena Kaune 2.200 tarnautojų, o provincijoje – 17.126. Visa etatinių valdininkų 16.497, o laisvai samdomųjų 2.629.

Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministerijos padaryta ankieta š. m. gruodžio 10 dienai. Lietuvos Respublikos tarnyboj valdininkų ir laisvai samdomųjų skaičius, išskyrus, Krašto Apsaugos Ministeriją su visomis jos įstaigomis, buvo 19.126 t.y. beveik dvidešimt tūkstančių.

Iš jų gyvena Kaune 2.200 tarnautojų, o provincijoje – 17.126. Visa etatinių valdininkų 16.497, o laisvai samdomųjų 2.629.

Atskiromis Ministerijomis tarnautojai skirstosi štai kaip: Respublikos Prezidento Kanceliarijoj – 11, Respublikos Seimo Kanceliarijoj – 35; Ministerių Kabineto Kanceliarijoj – 35; Užsienių Reikalų Ministerijoj – 239; Vidaus Reikalų Ministerijoj – 2.293; Finansų, Prekybos ir Pramonės Ministerijoj – 1.450; Žemės Ūkio ir Valstybės Turtų Ministerijoj – 4.175; Švietimo Ministerijoj – 2.863; Teisingumo ministerijoj – 975; Susisiekimo Ministerijoj – 6.869; Žydų Reikalams Ministerio Kanceliarijoj – 16; Valstybės Kontrolėje – 136.

Atlyginimo kategorijomis visi valdininkai ir laisvai samdomieji skirstosi štai kaip: I kategorija – 3.128, II kat. – 1. 489, III – 1929, IV – 1.627, V – 1.738, VI – 2.861, VII – 1.987, VIII 666, IX – 309, X – 410, XI – 212, XII – 122, XIII – 133, XIV -73, XV -51, XVI – 30, XVII-9, XVIII-1, XIX  -19.

Viso kategorinių tarnautojų – 16.785.

Nepriskaitomųjų į kategorijas, tai yra gaunančiųjų atlyginimą pinigais mažiau negu pirmoji kategorija, daugiausiai miškų sargai, muitinių milicija ir jiems panašus, buvo – 2341 tarnautojas.

Buhalterijos tarnautojai, 1931 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., sausio 5 d., Lietuva (Nr. 3 (1120)), p. 2.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1923-Saus.5&fbclid=IwAR2K9xpqXE8fdDKI5cp7jfUYv-k_BHX1FrdtYiF2mXQCFn9oEFZvI-WhTjY