1923 m. sausio 6 d. | Koncertas

Sausio 6 d. Tilmanso teatre simfonijos koncertas, pirmas iš numatomų šį sezoną penkių koncertų. Diriguoti pakviestas J. Gruodis.

Sausio 6 d. Tilmanso teatre simfonijos koncertas, pirmas iš numatomų šį sezoną penkių koncertų. Diriguoti pakviestas J. Gruodis, Leipcigo konserv. Auklėtinis. Dalyvauja ir kitas tos konserv. aukl. Motekaitis (smuikas). Be kitų bus atlikta J. Gruodžio veikalas „Rudenėlis“.

Kompozitorius Juozas Gruodis. Kaunas. 1936 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Koncertas (1922, gruodžio 31 d.). Lietuva (295 (1117), p. 7.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1922-Gruod.31