1923 m. vasario 11 d. | Direktorijos prezidento kandidatūra

Aljantų Komisija priėmė d-ro Zauniaus kandidatūrą į Klaipėdos naujos direktorijos prezidentus.

E. Klaipėda. Aljantų Komisija priėmė d-ro Zauniaus kandidatūrą į Klaipėdos naujos direktorijos prezidentus.

Tuometinis Lietuvos pasiuntinys Šveicarijoje ir prie Tautų Sąjungos Dovas Zaunius (pirmas iš kairės), kartu su ministru pirmininku Augustinu Voldemaru ir pasiuntiniu Prancūzijoje Petru Klimu, 1927 m. LCVA


Šaltinis: Lietuva,  1923 02 11, p. 1.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1923-Vas.11