1923 m. vasario 13 d. | Lenkija

Su Lietuvos kariuomene visgi reikia skaitytis.

VARŠUVA. Dešinioji „Gaz. Warsz“ skundžiasi neveiklumu užsienio r. min. Skrzynskio Klaipėdos klausime ir pataria priversti Lietuvą nusileisti Lenkijos naudai, bet kartu prideda, kad karas baisu pradėti, nes su Lietuvos kariuomene reikia, girdi, visgi skaitytis.

Švediški „Bofors“ šarvuočiai Lietuvos kariuomenėje. 1935 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Lietuvos žinios,  1923 02 13, p. 2.

Šaltinio prieiga internetu:  https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1923-Vas.13