1923 m. vasario 3 d. | Italai neišsitenka savo valstybėj

Delei didelio Italijoj gyventojų skaičiaus Mussolini sumanęs tikslią gyventojų emigraciją.

Delei didelio Italijoj gyventojų skaičiaus Mussolini sumanęs tikslią gyventojų emigraciją. Valdžia stengsis gyventojų perviršį siųsti į Kanadą, Meksiką, Braziliją, Kaliforniją, Rusiją, Mažąją Aziją, ir į kitas šalis. Tam tikslui bus sudaryta specialė finansinė organizacija.

Nacionalinio italų darbo užsienyje kredito instituto akcijos. scripofilia.it


Šaltinis: „Italai neišsitenka savo valstybėj“, Ūkininkas, nr. 6, 1923 m. vasario mėn. 3 d., p. 9.

Prieiga internete: epaveldas.lt/preview?id=C10000448749-1923-Vas.3