1923 m. vasario 5 d. | Įvairios žinios

Mūsų atstovas Rygoje d-ras Zaunius vasario mėn. 5 d. padavė Valstybės Prezidentui atsistatydinimo raštą, kuriame pareiškė, kad jį šaukiąs gimtasai Mažosios Lietuvos kraštas.

Mūsų atstovas Rygoje d-ras Zaunius vasario mėn. 5 d. padavė Valstybės Prezidentui atsistatydinimo raštą, kuriame pareiškė, kad jį šaukiąs gimtasai Mažosios Lietuvos kraštas. Dėl tos pat priežasties atsistatydino Lietuvos atstovas Estijai p. Gailius, kurs taip pat išvyko į Klaipėdos kraštą.

Dovas Zaunius. 1930 m. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Įvairios žinios (1923, vasario 15 d.). Trimitas (127), p. 6.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/C1B0004663975-1923-Nr.127