1923 m. vasario 6 d. | M. K. Čiurlionės paveikslų apsaugos reikalu

Lietuvos valstybė yra įgijusi nuosavybėn bene už 6 milijonus aukso markių (t.y. apie 15 milijonų litų) didžiumą M. K. Čiurlionies paveikslų ir piešinių viso apie 400 atskirų dalykų. Bet štai jau treti metai tie meno dalykai guli sukrauti viename šaltame drėgname kambaryje, (Maironio Nr. 3) kurio nieks nežiūri, nevedina.

Lietuvos valstybė yra įgijusi nuosavybėn bene už 6 milijonus aukso markių (t.y. apie 15 milijonų litų) didžiumą M. K. Čiurlionies paveikslų ir piešinių viso apie 400 atskirų dalykų. Bet štai jau treti metai tie meno dalykai guli sukrauti viename šaltame drėgname kambaryje, (Maironio Nr. 3) kurio nieks nežiūri, nevedina. Kaip nūnai atrodo tie paveikslai, nežinia. Nežinia taip pat, ar greit jie bus sudėti tinkamesnėje saugesnėje vietoje, nes gaisro atžvilgiu tie namai yra pavojingoje vietoje. Mat, apačioje gyvena visai privatūs žmonės, kieme yra mediniai namukai irgi privačių žmonių nuomojami, pagaliau kaimynystėje vienoje pusėje stovi Amerikos Prekybos Bendrovės autogaražas su benzinu, o antroje – pirtis. Girdėti, jog tie namai buvo manoma paskirti Čiurlionies galerijai, tačiau pasirodė, jog tų remontas ir įrengimas galerijos kainotų minimum 50.000 litų, jei ne daugiau. Tokiu būdu daugeliu atžvilgiu netinkamam butui remontuoti valdžia pinigų greičiausia beskirs, juoba, kad galerijai yra paskirta vieta: Ministerių Kabineto namuose, visame antrame tų namų aukšte. <…>

Laikinoji M. K. Čiurlionies galerija. Iš Jokūbo Skrinskio albumo „Kaunas“. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: M. K. Čiurlionės paveikslų apsaugos reikalu (1923, vasario 6 d.). Lietuva (29 (1146), p. 3.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1923-Vas.6