1923 m. vasario 8 d. | Klaipėdos sukilimas kino ekrane

Būtų labai gera, kad mūsų kinematografai dažniau rodytų reginių iš Lietuvos gyvenimo, nes tai yra daug įdomiau ir sveikiau žiūrėti, negu koki fantastiniai dalykai. Kas Klaipėdos dar nėra matęs, tam šitoks filmas dar įdomesni gali būti.

Teko Kauno kinematografe (Triumfe) matyti Klaipėdos sukilimo reginiai. Jie parūpinti yra mūsų Šaulių Sąjungos. Reikia pasakyti, kad visa tai gerą įspūdį daro.

Ligi šiol daugelis mūsų yra skaitę laikraščiuose apie Gelbėjimo Komitetą, apie prancūzų ir anglų laivus, apie sukilėlių kovas ir t. t. Jei visais tais aprašymais mes buvome susidomėję ir buvome įsivaizdavę tam tikrus reginius, tad čia kino ekrane gauname savo akimis pamatyti visa tai, kaip ištikrųjų yra Klaipėdoje buvę. Prieš akis praeina sukilėliai, jų vadai, Klaipėdos publika, uostas, plaukiantis karo laivas, prefektūra, kur prancūzai buvo užsidarę, apimti belaisviai, įvairūs miesto reginiai ir t. t. Yra parodytas ir p. A. Smetonos atvažiavimas į Klaipėdą. Visa tai pamatęs, nejučiomis užsidegi didesne patriotine liepsna.

Būtų labai gera, kad mūsų kinematografai dažniau rodytų reginių iš Lietuvos gyvenimo, nes tai yra daug įdomiau ir sveikiau žiūrėti, negu koki fantastiniai dalykai. Kas Klaipėdos dar nėra matęs, tam šitoks filmas dar įdomesni gali būti.

A. Kelmutis

Atvirukas. Klaipėda. Buv. Fridricho Vilhelmo gatvės vaizdas. Atviruką išleido Jono Anso Kunkio knygynas XX a. 4 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: Klaipėdos sukilimas kino ekrane (1923, vasario 6 d.). Lietuva (31 (1148), p. 4.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/vepis-api/v1/share/kpo/LNB00AD2076-1923-Vas.8