1923 m. vasario 9 d. | Nesuranda 6.750.000 aukso rublių

Trečiojo internacijonalo revizijos komisija nežada pateisinimų išleistiems 6.750.000 aukso rubliams. Tie pinigai buvo skirti komunistinei propagandai.

MASKVA. Trečiojo internacijonalo revizijos komisija nežada pateisinimų išleistiems 6.750.000 aukso rubliams. Tie pinigai buvo skirti komunistinei propagandai. Ypač daug tokių nepateisintų išlaidų priklauso surasta pirmame rajone, kur priklauso Vokietija, trečiame (Prancūzija) ir septintame (Pablatija, ir Lietuva čionai). Tais pinigais turbūt leidžiami komunistų spaudiniai, vedama rinkimų propaganda ir kitokie politinės propagandos darbai.

Sovietų Rusijos propagandinis plakatas, vaizduojantis Vladimirą Leniną, šluojantį ,,padugnes“ (monarchiją, religiją ir kapitalizmą) nuo žemės paviršiaus. Aut. Viktoras Denisevičius-Deni. 1920 m. Tarptautinis socialinės istorijos institutas Nyderlanduose.


Šaltinis: Lietuvos žinios,  1923 02 09, p. 1-2.

Šaltinio prieiga internetu: https://www.epaveldas.lt/preview?id=C1B0003192409-1923-Vas.9