1992 m. lapkričio 14 d. | Retas gyvulys

Šiomis dienomis Gamtos tyrimo Stotis pergabeno iš Kalvarijos apskrities užmuštą ten elnią (Gervus elaphus). Yra tai suaugęs bulius 4 metų, su ragais po 4 ataugas ant kiekvieno. Svoris viso gyvulio 155 kg.

Šiomis dienomis Gamtos tyrimo Stotis pergabeno iš Kalvarijos apskrities užmuštą ten elnią (Gervus elaphus). Yra tai suaugęs bulius 4 metų, su ragais po 4 ataugas ant kiekvieno. Svoris viso gyvulio 155 kg.

Elnių senovėje Lietuvoje būta, nes kur ne kur durpynuose randami jų ragai. Pavyzdžiui gali būti ragas rastas Ulos upės kriaušėj Lydos apskr. netoli Dubyčių bažnytkiemio. Prieš karą elniai buvo dirbtiniu būdu veisiami kaikuriuose miškuose (Taujėnų, Raudondvario ir kitur), atgabenus juos iš Vokietijos ir Lenkijos. Karo metu, šie gyvuliai tapo Lietuvoje iš šaknų išnaikinti.

Gamtos Tyrimo Stoties gautas ekzempliorius, kiek galima spėti, yra iš Ramintų (Raminteusche Heide) per Vokietijos sieną atkeliavęs. Pagautas jis buvo gyvas, įklimpęs durpyne ir kelias savaites Janaukos dvaro arendatoriaus laikomas. Manoma buvo paleisti jį Taisyklingos Medžioklės Draugijos rezervaton Raudondvary, bet Vyriausybei įsakius atiduoti šį gyvulį, Gamtos Tyrimo Stočiai, vieną paryti rastas jis užmuštas.

Lavonas sunaudotas „Lietuvos Gamtos Muziejuj“

Šiaurės elnias. 1971 m. Stanislovo Lukošiaus nuotrauka. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: 1922 m., lapkričio 14 d., Lietuva (Nr. 258 (1080) p. 4

Internetinė prieiga: https://www.epaveldas.lt/preview?id=LNB00AD2076-1922-Lapkr.14