1919 m. birželio 25 d. | Demarkacinė Lietuvos siena

Iš privatinių, bet ištikimų šaltinių gauname žinią, kaip dabar Santarvė (Entente) esanti nutiesusi demarkacinę liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių.

Iš privatinių, bet ištikimų šaltinių gauname žinią, kaip dabar Santarvė (Entente) esanti nutiesusi demarkacinę liniją tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių.

Būtent, linija prasidedanti tarp Augustavo ir Lyko miestų, einanti Augustavo kanalu pro Sopockinę, palikdama mūsų šone Druskininkus. Paskui visą laiką, beveik lig Dūkšto, einanti už penkių kilometrų į vakarus nuo geležinkelio iš Gardino į Dinabardą. Gardino m. tokiu būdu lieka pusėje. Nuo Vilniaus mes stovėsime tiktai per penkis kilometrus. Suvalkijai liks visai mūsų pusėje. Entente‘os notoje esą pasakyta, šita linija tesanti  laikinai nustatoma, gryniems karo reikalams. Gi Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos busiančios vėliau nutiestos.

Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos perėjimo punktas


Šaltinis: Demarkacinė Lietuvos siena (1919 Birželio 25), Nepriklausomoji Lietuva (49), p. 1-2 [žiūrėta 2019-05-15]

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/C10000395128?exId=99228&seqNr=1

Fotografijos prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/CDM/LIMIS-50000002314206?exId=409378&seqNr=1