Balandžio 29 d. | Paveikslai Meno Rūmam

Draugijos valdyba nusistatė neišleisti iš Lietuvos mūsų menininkų tų kūrinių, kurie mūsų kūryboj ir mūsų tautoj turi amžinos vertės. Iš to išeinant, aišku, kad Čiurlionies kūriniai turi būti visi Lietuvoj, Meno Rūmuos.

Liet. M. K. Dr. [Lietuvių meno kūrėjų draugijja] valdyba paskyrė 20 tūkst. Auks. pirkti Meno Rūmam paveikslų iš Lietuvių Meno Apžvalgos Parodos. Jei būtinai reikalingi nupirkti paveikslai kainotų brangiau, tai daugiau sumų nutarta ieškoti kitais keliais. Draugijos valdyba nusistatė neišleisti iš Lietuvos mūsų menininkų tų kūrinių, kurie mūsų kūryboj ir mūsų tautoj turi amžinos vertės. Iš to išeinant, aišku, kad Čiurlionies kūriniai turi būti visi Lietuvoj, Meno Rūmuos. Skirti paveikslam į Meno Rūmus sudaryta 5 žmonių komisija: Adomas Varnas, J. Zikaras, Petras Rimša, Povilas Čiurlionis, Tumas-Vaižgantas ir jiem pavaduotojas Stasys Šilingas.

M. K. Čiurlionis. Bičiulystė. Popierius, pastelė, 1906, 73,4cm × 63,5cm. Lietuvos nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus fondai.


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. balandžio 29 d., Nr. 94 (376), p. 1

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64736

Prieiga internete: https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/exhibit/preview/50000000014387?s_id=b7qc4f3uyLURiGEO&s_ind=10&valuable_type=EKSPONATAS