Balandžio 30 d. | Muzikos sekcija

Prie Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos sudaryta Muzikos sekcijos pradžios kuopa (Naujalis, Štarka, J. Tallat-Kelpša, Žilevičius) penktadienį, 5 val. vakarą L. Meno Kūr. Dr. Bute šaukia visų lietuvių muzikų susirinkimą.

Prie Lietuvių Meno Kūrėjų Draugijos sudaryta Muzikos sekcijos pradžios kuopa (Naujalis, Štarka, J. Tallat-Kelpša, Žilevičius) penktadienį, 5 val. vakarą L. Meno Kūr. Dr. Bute šaukia visų lietuvių muzikų susirinkimą, kur bus nustatytas Muzikos sekcijos darbas ir statuto sudarymas.

Juozas Naujalis. Apie XX a. 3 deš. Kauno miesto muziejaus fondai


Šaltinis: „Lietuva“, 1920 m. balandžio 28 d., Nr. 93 (375), p. 2

Nuoroda internete: https://www.epaveldas.lt/vbspi/biRecord.do?biExemplarId=64737