Sausio 28 d. | Vileišienė paleista iš kalėjimo

P. Emilija Vileišienė, po 8 dienų badavimo, paleista iki teismo iš kalėjimo.

Vilnius, I-28. (Elta) P. Emilija Vileišienė, po 8 dienų badavimo, paleista iki teismo iš kalėjimo. Patyrėm smulkiai dėl badavimo paskelbimo priežasčių. P. Vileišienei susitikus kalėjimo kieme laike kalinių pasivaikščiojimo su suimtaisiais lietuviais mokiniais. Šie nusiimdami kepures, pasveikino gerbiamąją darbuotoją, už ką kalėjimo administracijos buvo nubausti. Protestui prieš tai ir prieš kitus lietuvių kalinių persekiojimus p. Vileišienė paskelbė badavimą.


Emilija Jasmantaitė-Vileišienė – aktyvi visuomenininkė ir Antano Vileišio žmona. 1915 m. Vilniuje įsteigus lietuvių gimnaziją (dabartinė Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija), E. Vileišienės pastangomis buvo įkurtas bendrabutis, kuriame galėjo apsigyventi iš kaimo atvykę moksleiviai, o nuo 1919 m. steigėja buvo ir bendrabučio vedėja. Bendrabutyje E. Vileišienė taip pat organizavo lietuvių belaisvių globą ir maitinimą, sužeistųjų slaugymą. Vilniuj perėjimus į lenkų rankas moksleivių bendrabutį buvo nuspręsta uždaryti. Tam E. Vileišienė priešinosi kiek įstengdama ir už tai jai teko net pora mėnesių praleisti Lukiškių kalėjime.

Kauno miesto muziejaus Kauno istorijos skyriaus muziejininkė Lina Mikalkėnaitė

Vilniaus lietuvių dviklasės mokyklos mokytojų kolektyvas 1914 m. Emilija Vileišienė sėdi pirma iš dešinės. Kauno miesto muziejaus


Šaltinis: Vileišienė paleista iš kalėjimo (1921, Sausio 30 d.). Lietuva (24 (59), p. 5.

Prieiga internete: https://www.epaveldas.lt/recordImageSmall/LNB/LNB00AD2076?exId=64663&seqNr=6