(1873–1928 m.) | Lietuvos Tarybos Narys, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, kunigas, spaudos bendradarbis, visuomenės veikėjas.