(1889–1949) | Kompozitorius, muzikas, muzikos pedagogas, operos dirigentas, operos teatro organizatorius, visuomenės veikėjas.

1918 m. birželio 22 d. | Juozas Tallat-Kelpša | Muzikos mokyklos reikalu